تولید تخصصی   جعبه گل     55571276-021          088 85 85 -0912
  • جعبه هدیه 10 تیکه 01455

  • بازدید این صفحه : ۳۸۴
    تاريخ : 11 دی 1395

جعبه هدیه 10 تیکه 01455
  طول عرض ارتفاع
1 13.5 9 6.5
2 15.5 10.5 7.5
3 17.5 12.5 8.5
4 19.5 14.5 9.5
5 21.5 16.5 10.5
6 23.5 18.5 11.5
7 25.5 20.5 12.5
8 28 22.5 13.5
9 29.5 24.5 14.5
10 31.5 26.5 15.2
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه