تولید تخصصی   جعبه گل     55571276-021          088 85 85 -0912
  • جعبه هدیه 3 تیکه 01760

  • بازدید این صفحه : ۱۴۶۱
    تاريخ : 11 دی 1395

جعبه هدیه 3 تیکه  01760
  طول عرض ارتفاع
بزرگ 26 36.5 10.5
متوسط 21 32.5 10
کوچک 18 25.5 9
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه