تولید تخصصی   جعبه گل     55571276-021          088 85 85 -0912
  • جعبه هدیه 3 تیکه 01934

  • بازدید این صفحه : ۳۹۴
    تاريخ : 11 دی 1395

جعبه هدیه 3 تیکه  01934
  طول عرض ارتفاع
بزرگ 20.5 20.5 12
متوسط 18 18 10
کوچک 15 15 7.5
حاصل جمع را بنویسید : به اضافه